Menadžment kvaliteta

Sertifikat ISO Naša kompanija poseduje sertifikat ISO 9001:2008 u poslovima medicinske, kućne, tehničke i putne asistencije. Primenom kontrole kvaliteta možemo efikasnije kontrolisati i razvijati procese u cilju praćenja kvaliteta naših usluga i obrade odštetnih zahteva na način na koji naši partneri i klijenti očekuju.