Naša misija Europ Assistance je pionir i referentni pružalac usluga asistencije. Otvoreno promovišemo naše ciljeve: postati broj jedan među pružaocima usluga asistencije putem inovativnih rešenja. Više
Naša strategija

Demografski rast i moderan životni stil zahtevaju nov pristup uslugama. Glavni cilj Europ Assistance-a je da zadovolji ove potrebe.

Više