Garantovana medicinska pomoć u bilo kojim uslovima

Garantovana medicinska pomoć u bilo kojim uslovimaZahtevi za medicinskim i patronažnim uslugama su se povećali u poslednjih par godina. Stoga, EA takođe pruža usluge i u ovim oblastima.

Medicinske informacije

Kontakt sa medicinskim ustanovama – prijem u bolnice, informacije o lekarima, pedijatrima i zubarima, informacije o najbližim apotekama, kao i dežurnim veterinarskim ordinacijama.

  • Posebne medicinske usluge
  • Organizacija patronažnih usluga
  • Usluge hitnih pedijatrijskih informacija kako bi smo pomogli roditeljima u vezi medicinskih pitanja
  • Rehabilitacioni centri
  • Saveti o repatrijaciji, informacije o najbližim hotelskim kapacitetima za posete rođaka

Dodatno medicinsko mišljenje

Dodatno medicinsko mišljenje predstavlja savet lekara, koji je upoznat sa dijagnostifikovanom bolešću. Naš ekspert, specijalista medicine, pregleda medicinsku dokumentaciju i primenjene metode lečenja u cilju pružanja najboljeg mogućeg tretmana našem klijentu. Šta više, ovo mišljenje gradi poverenje između lekara i pacijenta.