Medunarodna i lokalna mreza Europ Assistance je izgradio međunarodnu i lokalnu mrežu u velikom broju prfesija kako bi se omogućilo reagovanje na licu mesta u cilju rešavanja problema ili izbegavanja grešaka, koja opslužuje 20 000 zahteva dnevno.
Segment Auto asistencije

EA Mađarska pruža tehničku asistenciju i informacione usluge svojim partnerima na teritoriji cele zemlje 24/7.

Tovább
Segment Kucne asistencije

Europ Assistance Mađarska pruža hitne usluge u kući i krajnje usluge partnerima na teritoriji cele zemlje 24/7.

Tovább